Sinds jaar en dag maakt Windsafe gebruik van haar eigen windtunnel. Ondanks dat deze tegen zeer interessant tarief wordt ingezet, is het steeds vaker een uitkomst dat we middels CFD onderzoek snel en goedkoper tot een juiste analyse komen. CFD simulaties zijn uitermate geschikt voor het simuleren van wind en de effecten hiervan op bijvoorbeeld gebouwen en het comfort op voetgangersniveau. Een beoordeling van het windklimaat volgens de NEN 8100 behoort tot de mogelijkheden.

Nieuwsbericht_Windsafe3-1

Het inzichtelijk maken van het risico op windgevaar en hinder in een gebied nabij of in een gebouw levert een groot voordeel op. In de digitale windtunnel wordt gebruikgemaakt van Computational Fluid Dynamics (CFD). De resultaten geven een indicatie van het risico op windgevaar en windhinder gevolgd door aanbevelingen hoe het lokale windklimaat te verbeteren. Een CFD simulatie geeft tevens inzicht in de te verwachten luchtstromingen, rekening houdend met verschillende fysische verschijnselen. Vanuit het CFD onderzoek kan Windsafe vooraf onderbouwd advies geven welke windmanipulatoren het beste resultaat geven. Het plaatsen van de windmanipulatoren kan daarna met vertrouwen worden uitgevoerd.

Nieuwsbericht_Windsafe3-2